Vĩ Quốc Hùng

Vĩ Quốc Hùng

Tôi là Vĩ Quốc Hùng, đại diện của nhóm Blogger Quốc Hùng Và Các Cộng Sự . Chúng tôi là 1 nhóm các chuyên gia hoạt động phi lợi nhuận trong bất động sản. Chúng tôi dùng kiến thức của mình để đưa ra những góc nhìn về các dự án,giúp khách hàng có được nhiều thông tin bổ ích khi quyết định mua.

Mọi thông tin chúng tôi đưa ra được đội ngũ Cộng Sự phân tích kĩ lưỡng cho khách hàng, và Quốc Hùng là chủ biên của Blog này.

HOTLINE : 0901.030.567